آساکوین راه حلی مطمئن برای دور زدن تحریمهای ارز دیجیتال

آساکوین راه حلی مطمئن برای دور زدن تحریمهای ارز دیجیتال

این روزها اخبار نگران کننده و متناقض بسیاری ذهن تریدرها و فعالان بازار ارز دیجیتال در ایران را نا آرام کرده است که آیا در صورت تحریم ایران میتوان در این بازار فعالیت نمود؟

ادامه مطلب