آموزش ثبت نام

آموزش ثبت نام

آموزش ثبت نام و احراز هویت در  آساکوین الکترونیک

 

بعد از ورود به سایت آساکوین به قسمت ثبت نام رفته و با تکمیل موارد خواسته شده و مطالعه کامل قوانین و مقررات دکمه ثبت نام را انتخاب نمایید،تا ثبت نام اولیه شما درصرافی آساکوین انجام بپذیرد.

 

 

لطفا موارد خواسته شده را دقیق و کامل وارد کنید تا فرایند ثبت نام کامل انجام شود.

 

کلیپ کامل نحوه ثبت نام و احراز هویت در آساکوین الکترونیک: